El Casal Infantil Cotxeres Borrell es troba integrat dins el centre cívic, essent un servei de proximitat i dinamitzador del barri de Sant Antoni. Planteja activitats obertes al territori i fomenta la coparticipació de diferents agents del barri, com ara l’Espai de Gent Gran de Sant Antoni, la Biblioteca Joan Oliver, les escoles del territori, l’Aula Ambiental Sagrada Família… amb la intenció d’adequar objectius i trobar línies d’actuació que promouen la convivència i el respecte per l’entorn urbà que construïm entre totes.

 

Què oferim?

El Casal Infantil Cotxeres Borrell és un espai de socialització on el joc recupera el seu protagonisme com a eina educativa. Entenent la infància com una etapa de vital importància per al desenvolupament humà, l’equip educatiu ofereix els recursos lúdics i pedagògics necessaris per donar resposta a les necessitats tant individuals com grupals. També s’acompanya emocionalment els processos personals per a fomentar un creixement connectat amb l’autoestima, l’autonomia, l’esperit crític, la creativitat i l’amor.

La perspectiva de gènere, l’ecologisme, el respecte per la diferència i la comunicació no violenta són els eixos que vertebren el projecte educatiu i lúdic del Casal Infantil.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA

D’acord amb la política de protecció a la infància del centre, cal que els i les menors sempre estiguin acompanyats d’una persona adulta  quan entren al centre; i abans i després de l’activitat o servei al que assisteixen; cal també que l’adult els/les acompanyin fins la sala on es realitza. I també als lavabos si s’escau. Les mares, pares o tutors legals d’infants majors de 10 anys que arriben i marxen sols amb prèvia autorització de les famílies, hauran d’informar-los d’aquestes mesures de prevenció