El Casal Infantil Cotxeres Borrell es troba integrat dins el centre cívic, essent un servei de proximitat i dinamitzador del barri de Sant Antoni. Planteja activitats obertes al territori i fomenta la coparticipació de diferents agents del barri, com ara l’Espai de Gent Gran de Sant Antoni, la Biblioteca Joan Oliver, les escoles del territori, l’Aula Ambiental Sagrada Família… amb la intenció d’adequar objectius i trobar línies d’actuació que promouen la convivència i el respecte per l’entorn urbà que construïm entre totes.

 

Què oferim?

El Casal Infantil Cotxeres Borrell és un espai de socialització on el joc recupera el seu protagonisme com a eina educativa. Entenent la infància com una etapa de vital importància per al desenvolupament humà, l’equip educatiu ofereix els recursos lúdics i pedagògics necessaris per donar resposta a les necessitats tant individuals com grupals. També s’acompanya emocionalment els processos personals per a fomentar un creixement connectat amb l’autoestima, l’autonomia, l’esperit crític, la creativitat i l’amor.

La perspectiva de gènere, l’ecologisme, el respecte per la diferència i la comunicació no violenta són els eixos que vertebren el projecte educatiu i lúdic del Casal Infantil.